मोती की रासायनिक संरचना है?

मोती की रासायनिक संरचना कैल्सियम कार्बोनेट तथा मैग्नीशियम है। 

Swasan Kis Prakar Ki Abhikriya Hai

Copyright © 2024, wikigkinhindi.com. All rights reserved.

मोती की रासायनिक संरचना है?
Average Rating: 5
Votes: 4.7
Reviews: 257899